Divocí koně v centrálním parku ve Kbelích

Aktuality Pomáháme Ročník 2019

Sportovci Českého hnutí speciálních olympiád se zúčastnili již potřetí běžeckého závodu „PALESTRA Kbelská 10“ v kategorii „Divocí koně“ tj. běhu na 300 m na uzavřeném okruhu v Centrálním parku v Praze Kbelích. V tomto roce bylo registrováno již 21 běžců – 13 mužů a osm žen. Pečlivé rozcvičení před závodem přispělo k tomu, že úroveň výkonů na absolvované trati byla vysoká.

Cíle projektu

Cílem bylo uskutečnit „Den ve zdravém společenství“ s podporou zdravého životního stylu osob s mentálním postižením a jejich rodin. To se 2.3.2019 v rámci závodu „PALESTRA Kbelská 10“ skutečně výborně vydařilo. Velice děkujeme „Běžcům Běchovice“ a jejich trenérce Haně Kratochvílové za příkladné zapojení.

Sponzoři

Jako i v minulých dvou letech, byla kategorie „Divocí koně“ podpořena mezinárodním projektem SOI GOLISANO „Healthy Athlete, Healthy Community“ ID Y1 16-600-14 „ZAS Zdravá společenství“, na jehož řešení se VŠTVS PALESTRA spolupodílí.

Realizátoři

Děkujeme všem, kteří přispěli pomocí k realizaci, zejména pak Mgr. Tomáši Mirovskému, MBA. a Mgr. Jiřímu Kajzarovi z VŠTVS PALESTRA, Mgr. Jitce Gigalové, Mgr. Ondřeji Synkovi, Mgr. Martinu Levému – absolventům VŠTVS PALESTRA, a dále prof. PhDr. Haně Válkové, CSc. prezidentce ČHSO, PaedDr. Martině Středové národní ředitelce ČHSO a prof. PaedDr. Miladě Krejčí, CSc. z VŠTVS PALESTRA, která je leaderem projektu „ZAS Zdravá společenství“ za pražský region.