Propozice

Základní informace:

Termín závodu je sobota 5. března 2022.

Kapacita závodu je 1 400 účastníků včetně 100 dvojic závodníků štafety.

Závod se běží na uzavřené trati s vyloučením dopravy přes městské části Kbely, Satalice a Vinoř. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat pokyny Policie ČR, Městské policie a organizátorů závodu.

Závod je Akademickým mistrovstvím České republiky v silničním běhu na 10 km.

Registrace:

Registrace závodu jsou spuštěny od 7. 11. 2021 do naplnění kapacity.

Závod se řídí pravidly vydanými Českým atletickým svazem

Na závod se můžete přihlásit zde.

Vyzvednutí startovních čísel:

Bude doplněno.

Každý účastník obdrží: startovní číslo s čipem (jednorázový, v cíli se nevrací), pásku se startovním číslem pro úschovnu zavazadel, spínací špendlíky

Doprava a parkování:

Doporučujeme využít k dopravě do Kbel městskou hromadnou dopravu:

 • vlakem z Masarykova nádraží nebo nádraží Praha-Čakovice do stanice Praha-Kbely
 • autobusy z konečné stanice metra trasy „C“ Letňany na zastávku Kbely
 • autobusy ze stanice metra trasy „B“ Černý most na zastávku Kbely

Přesné časy odjezdů autobusů a konkrétní spoje najdete na www.idos.cz.

V případě, že přijedete na závod autem, prosím parkujte na místech k parkování vyhrazených a ne na zelených plochách.

Zázemí pro závodníky:

 • registrace
 • šatny 
 • úschovna zavazadel  
 • toalety

Start závodu:

Start závodu je v 12:30

Místo startu je v ulici Žacléřská v Kbelích, Praha 9

Cíl závodu je v Centrálním parku Kbely.

Limit závodu je 90 minut.

Řazení na startu:

Vstupy do koridorů jsou orientačně rozděleny podle předpokládaného cílového času závodníka a vstup do koridorů není nijak regulován. Žádáme všechny běžce, aby zvážili své možnosti, a vybírali si startovní koridor na základě své zdatnosti, tak aby se předešlo zbytečnému kličkování mezi pomalejšími běžci.

Vodiči jsou připraveni na cílový čas 40, 45, 50 a 60 minut.

Měření času:

Měření času probíhá pomocí čipové technologie společnosti Sportovní servis. Chip si závodníci vyzvednou při registraci před závodem. Ve výsledkové listině je uveden mezičas na 5. km, v cíli pak oficiální čas (od výstřelu startéra) i reálný čas (od proběhnutí startovní bránou). Oficiální výsledky závodu jsou podle oficiálního času.

Bezpečnostní pravidla pro přeběh železničního přejezdu:

Bohužel, naše trať vede přes železniční přejezd (1,1. km trasy závodu). Start závodu je připraven podle jízdního řádu do mezery mezi pravidelnými spoji. Mohou ale nastat okolnosti (zpoždění vlaku, neplánovaný nákladní vlak apod.), kdy i přes koordinaci s nádražím v Satalicích nejsme schopni vlak zastavit. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat následující bezpečnostní pravidla:

 1. V případě, že by se během závodu objevila výstražná červená světla na přejezdu a byly uzavřeny závory na přejezdu, jsou běžci povinni dodržovat tento pokyn a zastavit před přejezdem a počkat na projetí vlaku a otevření závor. Účast v závodě v žádném případě a nijak nemění povinnost dodržovat pravidla silničního provozu a moc prosíme všechny běžce: pokud by tato nepředvídatelná situace nastala, mějte na paměti svojí bezpečnost. Porušení tohoto pravidla povede k diskvalifikaci ze závodu.
 2. Start závodu, plánovaný na 12:30, bude uskutečněn až po průjezdu vlaku a pokynu od ředitele závodu. Start může být posunut tak, aby byla zachována bezpečnost účastníků.
 3. V případě, že se po odstartování závodu, před doběhnutím prvního běžce na přejezd, závory na přejezdu zavřou, je start anulován a závod bude znovu odstartován po otevření závor z ulice Hornopočernická (křižovatka ulic Hornopočernická a Xaverovská) na pokyn organizátora.
 4. V případě, že se závory zavřou během závodu, tedy první část běžců ještě proběhne a druhá část bude muset počkat na znovu otevření závor, start není anulován a závodníci, kteří bezpečně a podle pravidel proběhli, pokračují v závodu, ostatní musí počkat na otevření závor a plynule pokračují v závodu na pokyn organizátora.

Děkujeme za respektování těchto bezpečnostních pravidel.

Občerstvení:

Občerstvovací stanice jsou na 6. km a v cíli. 

Zdravotníci:

Zdravotní služba je připravena v cíli závodu.

Vyhlášení výsledků:

Slavnostní vyhlášení výsledků závodu na 10 km a štafety proběhne ve 14:15 hod.

Závod na 10 km

Kapacita:

Kapacita závodu je 1 200 závodníků.

Kategorie:

 • Muži do 29/39/49/59/69, nad 70 let
 • Ženy do 29/39/49/59/69, nad 70 let
 • Pohár Palestra muži/ženy
 • Akademické MČR muži/ženy
 • Obyvatelé Prahy 19 muži/ženy
 • Armáda ČR
 • Týmy

Start závodu:

Start závodu proběhne ve 12:30 hod v ulici Žacléřská (na úrovni Centrálního parku Kbely).

Trasa závodu: 

Mladoboleslavská, Hornopočernická, Trabantská, kruhák Satalice, zde rovně do ulice K Cihelně, Pod garážemi, Filipovského, K Radonicům, Za Kapličkou, Vinořská, U čističky, letištní navigace, Nymburská, přeběh Mladoboleslavské, Nymburská, doleva tunel pod tratí

Cíl závodu:

Cíl závodu je v Centrálním parku Kbely (na úrovni lávky k „amfiteatru“).

Štafeta dvojic na 6 + 4 km

Kapacita:

Kapacita štafet je 100 dvojic.

Kategorie:

 • Štafeta 6 + 4 km

Start závodu:

Start, trasa i cíl štafetového závodu jsou na stejném místě a ve stejný čas jako závod na 10 km. 

Trasa závodu: 

Mladoboleslavská, Hornopočernická, Trabantská, kruhák Satalice, zde rovně do ulice K Cihelně, Pod garážemi, Filipovského, K Radonicům, Za Kapličkou, Vinořská, U čističky, letištní navigace, Nymburská, přeběh Mladoboleslavské, Nymburská, doleva tunel pod tratí 

Předávací místo:

Předávací místo je na náměstí ve Vinoři u občerstvovací stanice (6. km závodu)

Běžci na druhý úsek se na předávku dopravují individuálně, při dopravě autem prosím neparkujte v trase závodu.

Je možné využít cesty MHD, odjezdy autobusů jsou v sobotu ze zastávky „Kbely“ takto: BUS číslo 302, odjezd 12:19; č. 375, odjezd 11:34 a 12:04; BUS číslo 378, odjezd 11:49. Vystupte v zastávce „Vinořský zámek“.

V případě využití cesty pro rozklusání je cyklostezka okolo silnice Mladoboleslavská mezi Kbely a Vinoří, vzdálenost od startu na předávku je 2,8 km.

Cíl závodu:

Cíl závodu je v Centrálním parku Kbely (na úrovni lávky k „amfiteatru“).

KNAUF

Týmový závod

Závod je určen pětičlenným týmům. Časy jednotlivých běžců, kteří nemusí běžet společně, se sčítají. Vítězem se stává tým s nejrychlejším časem.

Jeden člověk registruje celý tým. Povinné je pouze pole název týmu, zbytek je možné měnit prostým dopsáním. Další členy tak může nahlásit buď hned, nebo dodatečně, nejpozději do 28. 2. 2022. Členové týmu se do stejného data mohou i měnit

Startovné za celý tým je stanoveno na 1 800,- Kč, tedy jeden běžec běží zdarma.

Kapacita:

Kapacita je do naplnění celkové kapacity závodu – 1 400 závodníků.

Kategorie:

 • Týmový závod

Trasa závodu:

Start, trasa a cíl jsou stejně jako u závodu na 10 km. 

Dětské závody

Dětské závody jsou součástí PALESTRA Wellness dne, informace najdete ZDE