Dobrotety budou patronem dětských závodů

Aktuality Pomáháme Ročník 2015

Dobrotety jsou celorepublikovým občanským sdružením, resp. spolkem zejména maminek, rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a dobrovolných zájemců o podporu dětí. A také patronem PALESTRA Kbelské desítky. Více informací najdete v sekci „29.ročník“