Dopravní omezení po dobu závodu

Aktuality Ročník 2021

Sobota 6. 11. 2021, start 12:30 hodin

Vzhledem k velkému počtu běžců a jejich bezpečnosti je i v letošním roce pořádán závod na uzavřené trase, tedy po nezbytně nutnou dobu jsou uzavřeny komunikace, na kterých se závod koná:

Žacléřská zcela uzavřena v úseku od Železnobrodské k Tauferově 05:00 – 16:00

Žacléřská a Hornopočernická (a přilehlé ulice) 12:25 – 12:50

Trabantská a K Cihelně 12:25 – 13:00

Pod Garážemi a Filipovského 12:35 – 13:05

Živanická až k Vinořskému náměstí 12:45 – 13:30

Vinořská 12:35 – 13:45

U čističky 12:40 – 13:45

Nymburská 12:45 – 13,55

Ulice Mladoboleslavská bude uzavřena v křižovatce se Žacléřskou pouze na dobu nezbytně nutnou bezprostředně po startu na cca 10 minut v čase 12:30 – 12:40. V čase 12:50 – 13:55 bude u ulice Nymburské přeběh běžců přes Mladoboleslavskou řízen kyvadlově policií. Vzhledem k velkému počtu běžců ale doporučujeme tento úsek objet, protože průjezd aut bude výrazně omezen.

Na Vinořském náměstí bude 6. 11. zákaz parkování.

Prosíme všechny, aby odložili nebo alespoň omezili v čase závodu (12:30 – 14:00 hodin) cesty autem, dbali zvýšené pozornosti a pokynů Policie ČR a organizátorů.