Dopravní omezení po dobu závodu

Aktuality Ročník 2022

V sobotu 5. 3. 2022 proběhne další ročník PALESTRA Kbelské 10, start je tradičně v 12:30 hodin ve Kbelích.

Vzhledem k velkému počtu běžců, a potřeby zajištění jejich bezpečnosti je závod pořádán na uzavřené trase, tedy po nezbytně nutnou dobu jsou uzavřeny komunikace, na kterých se závod koná:

  • Žacléřská zcela uzavřena v úseku od Železnobrodské k Tauferově – 05:00 – 16:00
  • Žacléřská a Hornopočernická (a přilehlé ulice) – 12:25 – 12:50
  • Trabantská a K Cihelně – 12:25 – 13:00
  • Pod Garážemi a Filipovského – 12:35 – 13:05
  • Živanická až k Vinořskému náměstí – 12:45 – 13:30
  • Vinořská – 12:35 – 13:45
  • U čističky – 12,40 – 13:45
  • Nymburská – 12,45 – 13,55

Ulice Mladoboleslavská bude uzavřena v křižovatce se Žacléřskou pouze na dobu nezbytně nutnou bezprostředně po startu na cca 10 minut v čase 12:30 – 12:40. V čase 12:50 – 13:55 bude u ulice
Nymburské přeběh běžců přes Mladoboleslavskou řízen kyvadlově policií. Vzhledem k velkému počtu běžců ale doporučujeme tento úsek objet, protože průjezd aut bude výrazně omezen. Na Vinořském náměstí bude 3. zákaz parkování. Na přiložené mapce vidíte předpokládané časy prvního a posledního běžce a označení kilometrů na trati.

Prosíme všechny, aby odložili nebo alespoň omezili v čase závodu (12:30 – 14:00 hodin) cesty autem, dbali zvýšené pozornosti a pokynů Policie ČR a organizátorů.