Dopravní omezení po dobu závodu

Aktuality Ročník 2019

Datum závodu: SOBOTA 2. 3. 2019

Start závodu: 12:30 HODIN

Vzhledem k velkému počtu běžců a jejich bezpečnosti je i v letošním roce pořádán závod na uzavřené trase, tedy po nezbytně nutnou dobu jsou uzavřeny komunikace, po kterých se závod koná.

Prosíme všechny, aby pokud je to možné, odložili nebo alespoň omezili v čase závodu (12,20 – 14,00 hodin) svoje cesty autem, dbali zvýšené pozornosti a pokynů Policie ČR a organizátorů.

V letošním roce došlo díky rekonstrukci silnic v Satalicích k dílčím změnám trasy a tím i změnám v dopravních omezeních (v seznamu označeno tučně). Vybrané časově omezené uzavírky se týkají těchto ulic:

  • Žacléřská zcela uzavřena v úseku od Železnobrodské k Tauferově v čase 05:00 – 16:00
  • Žacléřská a Hornopočernická (a přilehlé ulice) v čase 12:25 – 12:50
  • Trabantská a K Cihelně v čase 12:25 – 13:00
  • Pod Garážemi a Filipovského v čase 12:35 – 13:05
  • Živanická až k Vinořskému náměstí v čase 12:45 – 13:30
  • Vinořská v čase 12:35 – 13:45
  • U čističky od 12:40 do 13:45
  • Nymburská od 12:45 do 13:55
  • Ulice Mladoboleslavská bude uzavřena v křižovatce se Žacléřskou pouze na dobu nezbytně nutnou bezprostředně po startu na cca 10 minut v čase 12:30 – 12:40. V čase 12:50 – 13:55 bude u ulice Nymburské přeběh běžců přes Mladoboleslavskou řízen kyvadlově policií. Vzhledem k velkému počtu běžců ale doporučujeme tento úsek objet, protože průjezd aut bude výrazně omezen.

Na Vinořském náměstí bude 2. 3. zákaz parkování.