Dopravní omezení v době závodu

Aktuality Ročník 2017

PALESTRA KBELSKÁ 10

SOBOTA 4. 3. 2017

START: 12,30 HODIN

Dopravní omezení po dobu závodu

Vzhledem k velkému počtu běžců a jejich bezpečnosti je i v letošním roce pořádán závod na uzavřené trase, tedy po nezbytně nutnou dobu jsou uzavřeny komunikace, po kterých se závod koná.

Prosíme všechny, aby pokud je to možné, odložili nebo alespoň omezili v čase závodu (12,30 – 14,00 hodin) svoje cesty autem, dbali zvýšené pozornosti a pokynů Policie ČR a organizátorů.

Vybrané časově omezené uzavírky se týkají těchto ulic:

  • oblast ulic ohraničené ulicemi Pelnářova, Semilská (není omezena), Železnobrodská od 0,00 do 15,00 hodin. Jedná se o místo startu (v ulici Železnobrodské) a zázemí (Základní škola Albrechtická);
  • Železnobrodská mezi ulicemi Semilskou a Žacléřskou v čase 12,20 – 12,40;
  • Žacléřská a Hornopočernická v čase 12,15 – 12,50;
  • Trabantská a K Radonicům v čase 12,25 – 13,00;
  • Živanická až k Vinořskému náměstí v čase 12,45 – 13,30;
  • Vinořská mezi Mladoboleslavskou a U čističky v čase 12,40 – 13,45
  • U čističky od 12,35 do 13,45;
  • Nymburská od 12,40 do 13,55;

Ulice Mladoboleslavská bude uzavřena v křižovatce se Žacléřskou pouze na dobu nezbytně nutnou bezprostředně po startu na cca 10 minut v čase 12,30 – 12,40. V čase 12,55 – 13,55 bude u ulice Nymburské přeběh běžců přes Mladoboleslavskou řízen kyvadlově policií. Vzhledem k velkému počtu běžců ale doporučujeme tento úsek objet, protože průjezd aut bude výrazně omezen.

V ulici Železnobrodské bude 4. 3. na některých místech zákaz parkování.