„Divocí koně“ na tratích Kbelské 10“

Aktuality Pomáháme Ročník 2017

Do 31. ročníku běžeckého závodu „PALESTRA Kbelská 10“ byla poprvé zařazena kategorie „Divocí koně“, tj. běh na 300m pro sportovce s mentálním postižením.

Jednalo se o promo-akci projektu „Zdravá společenství“, jehož cílem je podpora zdravého životního stylu osob s mentálním postižením a jejich rodin. K tomu slouží právě zpřístupnění pohybových aktivit na podporu fitness, zdraví a wellness osob s mentálním postižením různého věku. Zadavatelem projektu je České hnutí Speciálních olympiád, v součinnosti se SOI -Special Olympics International  a nadací Golisano.

Sportovního dění se napoprvé zúčastnilo celkem 17 osob s mentálním postižením, z nichž 6 se zúčastnilo tradičních běhů pro děti, dále 4 běhu na 5 km a 7 absolvovalo s nadšením běh v kategorii „Divocí koně“. Všichni přivítali doprovodný pohybový programu v areálu parku, zejména pohyb s PET kroužky, golfové odpaly a SNAG. Součástí promo-akce byl také terénní screening základních ukazatelů kondice a zdraví, kde tým PALESTRY s velkou podporou prof. Hany Válkové, prezidentky ČHSO, propagoval povědomí o wellness.

Velice děkujeme „Běžcům Běchovice“ a „DD a ŠS Kralupy“ i jejich doprovodu za příkladné zapojení. Dík patří také 16 volontérům za pomoc, zejména pak paní PaedDr. Martině Středové, národní ředitelce ČHSO.