Pilotní ověření plánovaného výzkumu

Aktuality Ročník 2019

Milí běžci,

hledáme omezený počet dobrovolníků pro účast na pilotním ověření plánovaného výzkumu zabývajícího se mikrotraumaty měkkých tkání (svaly, vazy, šlachy) a použitím enzymoterapie.

Koho hledáme?

Běžce (muže i ženy) ve věku 18 – 60 let, kteří plánují uběhnout desetikilometrový závod závod PALESTRA Kbelská 10 v čase od 40 do 70 minut (hledáme rekreační běžce), kteří aktuálně (6 měsíců) neužívají žádné enzymy a jiné podobné léčebné prostředky a jsou ochotní podstoupit tři vyšetření a desetidenní enzymoterapii.

Východiska a popis projektu

Léky pro systémovou enzymoterapii (SET) se často využívají ve sportovní medicíně pro léčbu např. stavů po poranění měkkých tkání nebo tzv. syndromů z přetížení, např. u tenisového lokte a podobně. Tyto stavy bývají provázeny tzv. mikrotraumaty, což jsou drobné změny ve tkáních, které mohou být způsobeny jak vlivem zevních sil, tak i nadměrnou zátěží, a mohou se objevovat i u vytrvalostních běžců.

Léky SET účinkují proti otoku, zánětu a bolesti, což přispívá k úlevě od potíží a k časnějšímu zotavení po výkonu či vzniku poranění.

Cílem našeho výzkumu je zjistit, zda tyto v praxi pozorovatelné účinky mají svůj odraz ve změnách struktury tkání při vyšetření ultrazvukem. Výsledky těchto vyšetření budou poté srovnány se stejně velkou skupinou běžců, kteří léky SET neužívali.

Co účastníky výzkumného projektu čeká?

Celý projekt bude proveden čistě na bázi dobrovolnosti. Zájemci budou poučeni o průběhu projektu a budou požádáni o podpis informovaného souhlasu s účastí v něm.

Následovat bude pětiminutové vyšetření lýtek na obou dolních končetinách pomocí ultrazvuku, a to před závodem, po závodu a po deseti dnech od proběhlého závodu.

Všichni dobrovolníci obdrží lék Wobenzym v množství odpovídajícím desetidenní terapii na náklady organizátora projektu a budou jej užívat podle stanoveného schématu. Wobenzym je lék k vnitřnímu použití, proto budou vyzváni k pečlivému pročtení příbalové informace předtím, než jej začnou užívat.

Jsou nějaká rizika?

Podávání léku Wobenzym je obvykle dobře snášeno, ani při dlouhodobém podávání vysokých dávek nebyly pozorovány nežádoucí účinky. Ojediněle se může objevit nevýrazná změna konzistence, barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednorázových dávek byly pozorovány pocity nadýmání, ojediněle nevolnost. Těmto pocitům se dá zamezit rozdělením dávky v průběhu dne. Zřídka se objevující alergické reakce (kožní vyrážka) odeznívají po vysazení léku. Jiná rizika užívání léku Wobenzym nejsou známa.

Vyšetření ultrazvukem s sebou nepřináší žádná známá rizika.

Co z toho budete mít?

Dávku léku Wobenzym na 10 dnů na náklady organizátora.

A k tomu podpoříte studii, která má velký potenciál v dalším výzkumu nejen v oblasti běžeckého sportu.

Způsob a časové rozložení užívání léku Wobenzym bude upřesněno.

Jak se přihlásit?

Napište e-mail na adresu kbelska10@palestra.cz, kde uvedete jméno a příjmení, věk, předpokládaný čas běhu dosažený závodu na PALESTRA Kbelská 10, kontaktní mobilní telefon a e-mail. Obratem se vám ozveme.