Souhrnné informace k závodu

Aktuality Ročník 2023

PALESTRA KBELSKÁ 10

SOBOTA 4. BŘEZNA 2023

START ZÁVODU: 12,30 hodin

MÍSTO STARTU: Praha 9 – Kbely, ulice Žacléřská

CÍL: Centrální park Praha-Kbely

Kapacita závodu: 1 300 účastníků

Limit: 90 minut

Nejdůležitější časové údaje:

 • 08:30 – 10:45 registrace a vyzvednutí startovních čísel na dětské běhy (podle časů jednotlivých startů, ukončení vždy 15 minut před startem kategorie), Centrální park Kbely, prostor startu a cíle dětských běhů (u nafukovací brány KNAUF)
 • 08:30 – 12:00 registrace a vyzvednutí startovních čísel na 10 km běh, Centrální park Kbely, Amfiteátr
 • 09:30 – 11:00 dětské běhy (Centrální park Kbely, kapacita 250 dětí)
 • 11:30 vyhlášení vítězů dětských běhů v amfiteátru
 • 12:30 start závodu PALESTRA Kbelská desítka
 • 14:00 ukončení závodu, limit 90 minut
 • 14:15 vyhlašování vítězů 10 km závodu v amfiteátru

Závod se běží na uzavřené trati s vyloučením dopravy přes městské části Kbely, Satalice a Vinoř. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat pokyny Policie ČR, Městské policie a organizátorů závodu.

Závod je Akademickým mistrovstvím České republiky v silničním běhu na 10 km.

Registrace jsou otevřeny do naplnění kapacity, v den závodu je možné se ještě přihlásit.

Měření času pomocí čipové technologie (jednorázové čipy) společnosti Sportovní servis. Měřený mezičas na 5. km, v cíli pak oficiální čas (od výstřelu startéra) i reálný čas (od proběhnutí startovní bránou). Oficiální výsledky závodu jsou podle oficiálních časů.

Upevnění startovního čísla: dle pravidel běhů mimo dráhu tj. viditelně umístěné na hrudi závodníka – číslo nesmí být zakryté ani na jiném místě těla (zadní část, bok, zakryté pod bundou). Čip ze zadní části čísla neodstraňujte ani neohýbejte. Děkujeme za respektování pravidel.

Vyzvednutí startovních čísel

 • 2. 3. 2023 od 14 do 20 hodin, prodejna Decathlon Praha Letňany
 • 3. 3. 2023 od 14 do 20 hodin, prodejna Decathlon Praha Černý Most
 • sobota 5. 3., do 8,30 do 11,30 hodin v prostorách Centrální parku Kbely, Amfiteátr

Každý účastník obdrží: startovní číslo s čipem (jednorázový, v cíli se nevrací, spínací špendlíky, běžecké tričko Kalenji s potiskem loga závodu (běžecké tričko je garantováno pro prvních 1 150 přihlášených).

Příjezd a parkování – doporučujeme využít k dopravě do Kbel městskou hromadnou dopravu:

 • vlakem z Masarykova nádraží nebo nádraží Praha-Čakovice do stanice Praha-Kbely
 • autobusy z konečné stanice metra trasy „C“ Letňany na zastávku Kbely
 • autobusy ze stanice metra trasy „B“ Černý most na zastávku Kbely

Přesné časy odjezdů autobusů a konkrétní spoje najdete na www.idos.cz.

V případě příjezdu autem parkujte, prosím, na místech parkování vyhrazených a ne na zelených plochách a ve vjezdech k domům obyvatel.

V Centrálním parku Kbely bude k dispozici od 11,30 také úschovna zavazadel. V úschovně se stačí prokázat vaším startovním číslem.

Organizace startu: vstupy do koridorů jsou orientačně rozděleny podle předpokládaného cílového času závodu na 10 km a vstup do koridorů není nijak regulován. Žádáme všechny běžce, aby zvážili své možnosti, a vybírali si startovní koridor na základě své zdatnosti.

Vodiči jsou připraveni na cílový čas 40, 45, 50, 55 a 60 minut. Předpokládaný cílový čas 55 minut byl v letošním roce přidán poprvé na základě komentáře běžců.

Občerstvovací stanice jsou na 6. km a v cíli. Cílová občerstvovací stanice je umístěna vlevo za cílem a pro běžce je připraveno: voda, jablko, oříšková nebo proteinová tyčinka (bezlepková) a iontový nápoj.

Zdravotní služba je připravena v cíli závodu.            

Vyhlašování vítězů probíhá v Amfiteátru Centrálního parku Kbely od 14:15 hodin. Vyhlašované kategorie jsou v tomto pořadí (vždy vyhlašujeme první 3 ženy a první 3 muže v každé kategorii):

 • muži absolutně
 • ženy absolutně
 • Akademické MČR muži
 • Akademické MČR ženy
 • Muži do 29 let + ženy do 29 let
 • Muži do 39 let + ženy do 39 let
 • Muži do 49 let + ženy do 49 let
 • Muži do 59 let + ženy do 59 let
 • Muži do 69 let + ženy do 69 let
 • Muži do 79 let + ženy do 79 let
 • Muži nad 80 let + ženy nad 80 let
 • O Pohár Palestry muži + ženy
 • Týmová soutěž čtyřčlenných týmů, absolutní pořadí
 • Štafeta dvojic 6+4 km, absolutní pořadí

Štafeta dvojic na 6 + 4 km

Start, trasa i cíl štafetového závodu jsou na stejném místě a ve stejný čas jako závod na 10 km.

Předávací místo je na náměstí ve Vinoři u občerstvovací stanice (6. km závodu)

Běžci na druhý úsek se na předávku dopravují individuálně, při dopravě autem prosím neparkujte v trase závodu.

Je možné využít cesty MHD, odjezdy autobusů jsou v sobotu ze zastávky „Kbely“. Vystupte v zastávce „Vinořský zámek“.

V případě využití cesty pro rozklusání je cyklostezka okolo silnice Mladoboleslavská mezi Kbely a Vinoří, vzdálenost od startu na předávku je 2,8 km.

 Důležité bezpečnostní pravidlo spojené s přeběhem železnice na metě 1,1 km

Trať PALESTRA Kbelské 10 vede přes železniční přejezd (1,1. km trasy závodu). Start závodu je připraven podle jízdního řádu do mezery mezi pravidelnými spoji. Mohou ale nastat okolnosti (zpoždění vlaku, neplánovaný nákladní vlak apod.), kdy i přes koordinaci s nádražím v Satalicích nejsme schopni vlak zastavit. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat následující bezpečnostní pravidla:

 1. V případě, že by se během závodu objevila výstražná červená světla na přejezdu a byly uzavřeny závory na přejezdu, jsou běžci povinni dodržovat tento pokyn a zastavit před přejezdem a počkat na projetí vlaku a otevření závor. Účast v závodě v žádném případě a nijak nemění povinnost dodržovat pravidla silničního provozu a moc prosíme všechny běžce: pokud by tato nepředvídatelná situace nastala, mějte na paměti svojí bezpečnost. Porušení tohoto pravidla povede k diskvalifikaci ze závodu.
 2. Start závodu, plánovaný na 12,30, bude uskutečněn až po průjezdu vlaku a pokynu od ředitele závodu. Start může být posunut tak, aby byla zachována bezpečnost účastníků.
 3. V případě, že se po odstartování závodu, před doběhnutím prvního běžce na přejezd, závory na přejezdu zavřou, je start anulován a závod bude znovu odstartován po otevření závor z ulice Hornopočernická (křižovatka ulic Hornopočernická a Xaverovská) na pokyn organizátora.
 4. V případě, že se závory zavřou během závodu, tedy první část běžců ještě proběhne a druhá část bude muset počkat na znovu otevření závor, start není anulován a závodníci, kteří bezpečně a podle pravidel proběhli, pokračují v závodu, ostatní musí počkat na otevření závor a plynule pokračují v závodu na pokyn organizátora.

Děkujeme za respektování těchto bezpečnostních pravidel. V letošním roce podporujeme veřejnou sbírku na nákup sanitky pro šíření zdravotnické osvěty, do které se můžete zapojit i vy: