Souhrnné informace pro účastníky

Aktuality Ročník 2021

SOBOTA 6. LISTOPADU 2021

START ZÁVODU: 12,30 hodin

MÍSTO STARTU: Praha 9 – Kbely, ulice Žacléřská

CÍL: Centrální park Praha-Kbely

Kapacita závodu: 700 účastníků

Limit: 90 minut

Nejdůležitější časové údaje:

 • 08:30 – 10:40 registrace a vyzvednutí startovních čísel na dětské běhy
 • 08:30 – 11:00 registrace a vyzvednutí startovních čísel na 10 km běh
 • 09:30 – 11:15 dětské běhy (Centrální park Kbely)
 • 11:45 vyhlášení vítězů dětských běhů v amfiteátru
 • 12:30 start závodu PALESTRA Kbelská desítka
 • 14:15 vyhlašování vítězů 10 km závodu v amfiteátru

Závod se běží na uzavřené trati s vyloučením dopravy přes městské části Kbely, Satalice a Vinoř. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat pokyny Policie ČR, Městské policie a organizátorů závodu.

Závod je Akademickým mistrovstvím České republiky v silničním běhu na 10 km.

Každý účastník je povinen dodržovat mimořádná opatření spojená s nemocí Covid-19,která najdete ZDE

Registrace jsou otevřené do naplnění kapacity, v den závodu je možné se ještě přihlásit.

Měření času pomocí čipové technologie (jednorázové čipy) společnosti Sportovní servis. Měřený mezičas na 5. km, v cíli pak oficiální čas (od výstřelu startéra) i reálný čas (od proběhnutí startovní bránou). Oficiální výsledky závodu jsou podle oficiálních časů.

Vyzvednutí startovních čísel je v sobotu 6. 11., do 8,30 do 11,00 hodin v prostorách Centrální parku Kbely, vedle doběhu (POZOR, prostory v Základní škole Kbely letos nevyužíváme).  

Každý účastník obdrží: startovní číslo s čipem (jednorázový, v cíli se nevrací), pásku se startovním číslem pro úschovnu zavazadel, spínací špendlíky

Příjezd a parkování – doporučujeme využít k dopravě do Kbel městskou hromadnou dopravu:

 • vlakem z Masarykova nádraží nebo nádraží Praha-Čakovice do stanice Praha-Kbely
 • autobusy z konečné stanice metra trasy „C“ Letňany na zastávku Kbely
 • autobusy ze stanice metra trasy „B“ Černý most na zastávku Kbely

  Přesné časy odjezdů autobusů a konkrétní spoje najdete na www.idos.cz.

V případě příjezdu autem parkujte prosím na místech parkování vyhražených a ne na zelených plochách.  

V Centrálním parku Kbely bude k dispozici od 11,30 také úschovna zavazadel.

Organizace startu: vstupy do koridorů jsou orientačně rozděleny podle předpokládaného cílového času závodu na 10 km a vstup do koridorů není nijak regulován. Žádáme všechny běžce, aby zvážili své možnosti, a vybírali si startovní koridor na základě své zdatnosti.

Vodiči jsou připraveni na cílový čas 40, 45, 50 a 60 minut.

Občerstvovací stanice jsou na 6. km a v cíli.

Zdravotní služba je připravena v cíli závodu.            

Štafeta dvojic na 6 + 4 km

Start, trasa i cíl štafetového závodu jsou na stejném místě a ve stejný čas jako závod na 10 km.

Předávací místo je na náměstí ve Vinoři u občerstvovací stanice (6. km závodu)

Běžci na druhý úsek se na předávku dopravují individuálně, při dopravě autem prosím neparkujte v trase závodu.

Je možné využít cesty MHD, odjezdy autobusů jsou v sobotu ze zastávky „Kbely“ takto: BUS číslo 302, odjezd 12:19; č. 375, odjezd 11:34 a 12:04; BUS číslo 378, odjezd 11:49. Vystupte v zastávce „Vinořský zámek“.

V případě využití cesty pro rozklusání je cyklostezka okolo silnice Mladoboleslavská mezi Kbely a Vinoří, vzdálenost od startu na předávku je 2,8 km.

Důležité bezpečnostní pravidlo spojené s přeběhem železnice na metě 1,1 km

Bohužel, naše trať vede přes železniční přejezd (1,1. km trasy závodu). Start závodu je připraven podle jízdního řádu do mezery mezi pravidelnými spoji. Mohou ale nastat okolnosti (zpoždění vlaku, neplánovaný nákladní vlak apod.), kdy i přes koordinaci s nádražím v Satalicích nejsme schopni vlak zastavit. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat následující bezpečnostní pravidla:

 1. V případě, že by se během závodu objevila výstražná červená světla na přejezdu a byly uzavřeny závory na přejezdu, jsou běžci povinni dodržovat tento pokyn a zastavit před přejezdem a počkat na projetí vlaku a otevření závor. Účast v závodě v žádném případě a nijak nemění povinnost dodržovat pravidla silničního provozu a moc prosíme všechny běžce: pokud by tato nepředvídatelná situace nastala, mějte na paměti svojí bezpečnost. Porušení tohoto pravidla povede k diskvalifikaci ze závodu.
 2. Start závodu, plánovaný na 12,30, bude uskutečněn až po průjezdu vlaku a pokynu od ředitele závodu. Start může být posunut tak, aby byla zachována bezpečnost účastníků.
 3. V případě, že se po odstartování závodu, před doběhnutím prvního běžce na přejezd, závory na přejezdu zavřou, je start anulován a závod bude znovu odstartován po otevření závor z ulice Hornopočernická (křižovatka ulic Hornopočernická a Xaverovská) na pokyn organizátora.
 4. V případě, že se závory zavřou během závodu, tedy první část běžců ještě proběhne a druhá část bude muset počkat na znovu otevření závor, start není anulován a závodníci, kteří bezpečně a podle pravidel proběhli, pokračují v závodu, ostatní musí počkat na otevření závor a plynule pokračují v závodu na pokyn organizátora.

Děkujeme za respektování těchto bezpečnostních pravidel.