Trať Kbelské 10

Aktuality Ročník 2010

Start je v ulici Nymburská nedaleko železničního přejezdu, po Hornopočernické ulici pokračuje do Satalic ke kruhovému objezdu, ulice K Radonicům, kolem bažantnice až ke křižovatce před obcí Radonice. Zde vlevo k ulici Příčná na obrátku a zpět ke křižovatce, dále po silnici s názvem Bystrá. Před rychlostní silnicí R10 odbočuje zpět do Satalic ke kruhovému objezdu a zpět do Kbel, cíl je v místě startu.

Trať je nově certifikovaná, měření provedl 24. října 2009 pan Ing. Pavel Frček, ústřední rozhodčí atletiky se specializací měření tratí, průkaz rozhodčího č.70, schváleným měřícím zařízením IAAF/AIMS, Jonesovým 6místným čítačem.